Federacja Przedsiębiorców Polskich jest reprezentatywną organizacją zrzeszającą przedsiębiorców, członkiem Rady Dialogu Społecznego, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Reprezentuje interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążąc do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Podejmuje inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom. Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.

Marek Kowalski
Marek Kowalski

Marek Kowalski

Prezes Federacji Przedsiębiorców Polskich

Michał Gawroński
Michał Gawroński

Michał Gawroński

Przewodniczący Rady Regionów

Łukasz Kozłowski
Łukasz Kozłowski

Łukasz Kozłowski

Główny ekonomista FPP

Grażyna Spytek-Bandurska
Grażyna Spytek-Bandurska

Grażyna Spytek-Bandurska

Ekspert ds. Prawa Pracy

Partnerzy strategiczni:

Korzyści z przystąpienia do Śląskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich

Cozipress

Uczestnictwo w procesie legislacyjnym i tworzeniu prawa w Polsce

Cykliczne spotkania z przedstawicielami administracji publicznej i rządowej

Możliwość uczestnictwa w warsztatach z regionalnymi przedstawicielami m.in. ZUS, PIP, US

Reprezentację interesów Członków przed najwyższymi organami państwa, w tym ZUS i MF